Apmaiņas fonds

Kas ir "Apmaiņas fonds"?

Visi agregāti tiek piedāvāti un cenas ir norādītas ar "Apmaiņas fonda" nosācījumiem, tas nozīmē, ka pērkot agregātu no mums, Jūsu veco agregātu ir jānodod.

Ja Jums nav iespējas nodot uzreiz veco agregātu, Jūsu rēķinā būs papildus pozicija "Apmaiņas agregāts" 100EUR/gab (ar PVN) apmērā, kura tiks Jums atmaksāta pēc apmaiņas agregātu atgriešanas noteikumiem kad mēs saņemsim veco agregātu.

Apmaiņas fonda nosācījumi

1. Agregātam jābūt oriģināla ražotāja, saliktam un pilnā komplektācijā, ar skaidri nolasāmiem rupnīcas identifikācijas numuriem. Analoga agregāti uz apmaiņu neder.

2. Korpusi un komponenti nedrikst būt bojāti mehāniski, deformēti vai ar izlauztiem elementiem.

3. Agregātam nedrikst būt specīga korozija.

4. Atgriežamā agregāta identifikācijas numuram ir jāatbilst nopirkta agregāta numuram.


Zvanīt